Personál

MVDr. Aleš Kocába
 • absolutorium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v roce 1999
 • stáže v průběhu studia:
  • od prvního ročníku FVL v privátní veterinární praxi MVDr. Antonína Chocholy v
   Táboře
  • od třetího ročníku pravidelné stáže na chirurgickém oddělení Kliniky chorob
   malých zvířat FVL
 • 1999 stáž na specializované klinice pro malá zvířata Lions clinic ve Vancouveru
  v Kanadě
 • 2000 – 2004 práce v soukromé veterinární praxi MVDr. Chocholy v Táboře se
  zaměřením na chirurgii a ortopedii
 • 2001 – 2003 – pravidelné stáže ve veterinární klinice Paprsek v Praze, pod vedením
  Dr. Duchka se věnoval ortopedii
 • konzultační stáže na oddělení ARO Nemocnice Tábor, ZZS Tábor v oblasti
  anesteziologie pod vedením MUDr. Marka Slabého
 • od podzimu 2004 pracuje na veterinární klinice Karakal
MVDr. Alena Poláková Králová – nyní na mateřské dovolené
 • absolutorium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity
  Brno v roce 2002
 • stáže v průběhu studia:
  • veterinární klinika Jaggy v Brně
  • ZOO Praha pod vedením MVDr. Krále
  • od 5. ročníku pravidelně docházela na Ústav Gynekologie a Porodnictví FVL
   v Brně
 • od roku 2002 pracovala v soukromé veterinární ordinaci v Táboře
 • od roku 2003 pracovala na veterinární klinice v Hradci Králové se zaměřením na
  interní medicínu a poruchy chování zvířat
 • od roku 2007 pracuje na veterinární klinice Karakal
MVDr. Zuzana Soběslavská
 • absolutorium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity
  Brno v roce 2011
 • stáže v průběhu studia:
  • veterinární klinika v Táboře (MVDr. Antonín Chochola,
   MVDr. Radka Vaňousová)
  • veterinární klinika v Brně (MVDr. Pavla Trnková, MVDr. Slavomír Hladík)
  • leden až červen 2011 praktická stáž v rámci programu Erasmus
   na veterinární fakultě Universidad Complutense de Madrid
 • březen až červenec 2012 práce na veterinární klinice na Kladně
 • od srpna 2012 pracuje na veterinární klinice Karakal
MVDr. Staniskava Krausová
Ing. Veronika Šeráková
 • Veterinární sestra
Externí pracovníci:
 • MVDr. Dušan Anděl – kardiolog, internista a sonografista
 • MVDr. Berenika Urbanová – internistka – cytologie, endokrinologie
Konziliární spolupracovníci:
 • MVDr. Jan Pokorný – choroby exotických zvířat
 • MUDr. Marek Slabý – ředitel ZZS Jihočeského kraje
 • MUDr. Petr Chrášťanský – dentista
Pohotovost
Volejte na:
602 554 246
Pohotovostní ošetření za příplatek!
Ordinační hodiny
Pondělí   8:00 - 18:00
Úterý   8:00 - 18:00
Středa   8:00 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 18:00
Pátek   8:00 - 18:00
Sobota   8:00 - 11:00
Kde nás najdete..
Petrohradská 2909
Tábor 390 03

Partneři